ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

BYPASS (CABG), ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΠΙ ΠΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Bypass (CABG), αρτηριακό μόσχευμα επί πάλλουσας καρδιάς.

Join us in
facebook
youtube
linkedin
Τηλ. Επικοινωνίας
Αθήνα +30-210-6867848
Email Address
© 2018 All rights reserved
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion